Hur sparar du med Ebie?

Ebie erbjuder en så kallad depositionsförsäkring men vad innebär det egentligen?

Jo, Ebies depositionsförsäkring är det moderna alternativet till att betala en deposition eller bankgaranti. Vill du alltså slippa att låsa in stora summor av ditt kapital i hyresdepositioner är vi den smidigaste lösningen för dig. Allt du behöver göra är att skicka in en ansökan genom vår hemsida. Hela processen tar 2 minuter och sen sköter vi resten. 

Efter vi fått in din ansökan undersöker vi kontraktet och utvärderar våra möjligheter att ställa ut en försäkring till dig och återkommer inom ett par dagar med ett prisestimat. Vill ni gå vidare kontaktar vi er hyresvärd och informerar om att ni väljer att använda Ebie. Sen är vi igång och ni slipper betala depositionen. 

Vad kostar Ebies depositionsförsäkring?

Priset för depositionsförsäkringen baseras, liksom alla försäkringar, på den underliggande risken. Vi gör därför en analys av er konkursrisk och tar baserat på den fram en premie. Premien brukar landa på omkring 3% årligen av vad depositionsbeloppet annars hade varit på.  

Här ser ni ett litet räkneexempel:

Din deposition är 400.000 SEK och kontraktet med hyresvärden är 3 år. 

Betalar du en deposition:

Du låser in 400.000 SEK i 3 år. Du gör så utan att erhålla någon ränta trots att du förlorar möjligheten att arbeta med ditt kapital och effekterna av inflation. Efter att de 3 åren får du tillbaka dina 400.000 kr förutsatt att inga hyresbetalningar missats eller ingen förstörelse på lokalen inträffat. Du kan läsa mer om depositionen här.

Använder du bankgaranti:

Du låser in 400.000 SEK i 3 år och betalar en årlig premie. Premien varierar men ligger sannolikt kring 0,5% av beloppet, dvs 2000 kr om året. Efter att de 3 åren har får du tillbaka dina 400.000 kr förutsatt att inga hyresbetalningar missats eller ingen förstörelse på lokalen inträffat. Du kan läsa mer om bankgarantin här.

Använder du Ebie depositionsförsäkring:

Du låser upp 0 kr och betalar en årlig premie som i typfallet ligger på omkring 2,7% om året, dvs 10.800 kr.

Hur mycket sparar du med Ebie? 

Ovan ser du en nominell jämförelse av Ebie, bankgarantin och depositionen, men vad är egentligen den reella skillnaden i kostnad? För att ta reda på det måste man räkna med alternativkostnaden. I det här fallet return on capital.

Vi antar att ett bolag har omkring 10% avkastning på det kapital det arbetar med. Med det inräknat i kalkylen blir kostnaden för de olika alternativen på säkerhet som följer: 

Betalar du en deposition:

  • Du låser in 400.000 SEK i 3 år
  • 10% i alternativkostnad
  • 0% ränta (förutsatt att du inte lånat för att bekosta depositionen)

Total kostnad: 132.400 kr 

Använder du bankgaranti:

  • Du låser in 400.000 SEK i 3 år
  • 10% i alternativkostnad
  • 0,5% ränta

Total kostnad: 138.400 kr

Använder du Ebie depositionsförsäkring:

  • Du låser in 0 kr
  • 0% i alternativkostnad
  • 2,7% premiekostnad i 3 år

Total kostnad: 32.400 kr 

Ebies depositionsförsäkring

Ebie har ett utvecklat ett unikt alternativ till de traditionella säkerheterna. Ebies depositionsförsäkring ger fullständig säkerhet till hyresvärd och hyresgäst men till skillnad från bankgarantin eller depositionen binder den inte upp något kapital. Istället tillåter Ebies lösning hyresgästen att arbeta med sitt kapital och skapa sig stabilare finansiella förhållanden. Samtidigt kan hyresvärden få bättre insyn i sitt riskarbete och snabbare fylla upp sina lokaler. Allt smidigt, enkelt och riskfritt. Ebies depositionsförsäkring är därför förmånligare för både hyresgäst och hyresvärd.

Du kan läsa mer om Ebie och vår depositionsförsäkring här eller på ebie.se/how-it-works.

Vill du ansöka om en depositionsförsäkring kan du göra det här. Processen tar bara 2 minuter och kan spara dig hundratusentals kronor.

5 apr 2022
Ni är en fintech startup? Hur är det riskfritt? Vi må vara nya på marknaden, men vi har tänkt långsiktigt. Vi samarbetar med försäkringsbolaget Gar-Bo, som ställer ut alla våra försäkringar och bär risken. Oavsett vad som händer med Ebie kommer de försäkringskontrakt vi förmedlat att finnas kvar och vara giltiga. Kika gärna på vår legala information om du vill ha fullständig information om villkor. Om något fortfarande känns oklart, tveka inte att höra av dig till oss på contact@ebie.se. Vi mottar gärna feedback på hur vi kan förbättra oss.
Ebie är ett varumärke som Rentfair AB innehar och agerar under. Rentfair är registrerade hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Gar-Bo, på vars uppdrag Rentfair agerar. Rentfair har genom avtal åtagit sig att uteslutande förmedla depositionsförsäkring (även känt som hyresgarantiförsäkring), som är en skadeförsäkring i skadeförsäkringsklass 14, för Gar-Bos räkning.
Sekretesspolicy

© Rentfair AB 2022

Vi använder cookies för att erbjuda en personlig upplevelse. Läs vår cookiepolicy här