Hur sparar du med Ebie?

Ebies depositionsförsäkring är det moderna alternativet till att betala en deposition eller bankgaranti. Vill du alltså slippa att binda stora summor av ditt kapital i hyresdepositioner är vi den smidigaste lösningen för dig.

Vad är en bankgaranti?

En bankgaranti är en vanlig säkerhet som lämnas när ett företag vill hyra en lokal. I regel innebär rent praktiskt att hyresgästen binder upp den mängden kapital hyresvärden begär som säkerhet hos banken samt betalar en årlig ränta. Banken förbinder sig då att ersätta hyresvärden upp till motsvarande belopp om hyresgästen inte uppfyller sina förpliktelser, exempelvis inte betalar hyra.

Deposition - vad är det och hur funkar den?

En deposition är en typ av pantsättning som betalas när man tecknar ett hyreskontrakt. Depositionen fungerar som en säkerhet för hyresvärden ifall en hyresgäst exempelvis inte betalar hyran eller skadar hyreslokalen. Vanligtvis är en deposition, eller liknande säkerhet, ett krav när man hyr en kommersiell lokal som ett kontor, lager eller butikslokal.

Vad är en moderbolagsborgen?

En moderbolagsgaranti, även kallad moderbolagsborgen, är ett lite ovanligare sätt att garantera hyresvärdens säkerhet och accepteras i regel bara om du har ett kapitalstarkt moderbolag i ryggen. Då går moderbolaget i borgen för ditt hyresåtagande och garanterar betalning av dina skulder.

Ni är en fintech startup? Hur är det riskfritt? Vi må vara nya på marknaden, men vi har tänkt långsiktigt. Vi samarbetar med försäkringsbolaget Gar-Bo, som ställer ut alla våra försäkringar och bär risken. Oavsett vad som händer med Ebie kommer de försäkringskontrakt vi förmedlat att finnas kvar och vara giltiga. Kika gärna på vår legala information om du vill ha fullständig information om villkor. Om något fortfarande känns oklart, tveka inte att höra av dig till oss på contact@ebie.se. Vi mottar gärna feedback på hur vi kan förbättra oss.
Ebie är ett varumärke som Rentfair AB innehar och agerar under. Rentfair är registrerade hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Gar-Bo, på vars uppdrag Rentfair agerar. Rentfair har genom avtal åtagit sig att uteslutande förmedla depositionsförsäkring (även känt som hyresgarantiförsäkring), som är en skadeförsäkring i skadeförsäkringsklass 14, för Gar-Bos räkning.
Sekretesspolicy

© Rentfair AB 2022

Vi använder cookies för att erbjuda en personlig upplevelse. Läs vår cookiepolicy här