Hur sparar du med Ebies hyresgaranti?

Ebies Hyresgaranti är det moderna alternativet till att betala en deposition eller bankgaranti. Vill du alltså slippa att binda stora summor av ditt kapital i hyresdepositioner är vi den smidigaste lösningen för dig.

Bankgaranti: Vad är det?

En bankgaranti är en vanlig säkerhet som lämnas när ett företag vill hyra en lokal. I regel innebär rent praktiskt att hyresgästen binder upp den mängden kapital hyresvärden begär som säkerhet hos banken samt betalar en årlig ränta. Banken förbinder sig då att ersätta hyresvärden upp till motsvarande belopp om hyresgästen inte uppfyller sina förpliktelser, exempelvis inte betalar hyra.

Fastighetsmarknaden är i gungning

Den kommersiella hyresmarknaden är i gungning, och det med besked. Vakansgraderna har stigit hos många av det största hyresvärdarna och hyresgästerna höjer samtidigt blicken från de traditionella lösningarna i jakt på effektivare metoder att hyra kontor på. Dessutom har Covid-19 slagit hårt mot hyresmarknaden och det kommer sannolikt få långsiktiga konsekvenser. 

Hyresgaranti: Vad är det?

En hyresgaranti, också kallad hyresgarantiförsäkring, är en säkehet som lämnas på hyresavtal när företag hyr lokaler, exempelvis kontor. Den stora skillnaden och fördelen med hyresgarantier, till skillnad från deposition eller bankgaranti, är att den inte kräver att hyresgästen binder upp pengar motsvarande flera månadshyror hos hyresvärden eller banken.

Deposition: vad är det?

En deposition är en typ av pantsättning som betalas när man tecknar ett hyreskontrakt. Depositionen fungerar som en säkerhet för hyresvärden ifall en hyresgäst exempelvis inte betalar hyran eller skadar lokalen. Vanligtvis är en deposition, eller liknande säkerhet, ett krav när man hyr en kommersiell lokal som ett kontor, lager eller butikslokal. Depositioner förekommer också vid hyra av bostäder, men i detta inlägg fokuserar vi på depositioner för kommersiella lokaler.

Vad är en moderbolagsborgen?

En moderbolagsgaranti, även kallad moderbolagsborgen, är ett lite ovanligare sätt att garantera hyresvärdens säkerhet och accepteras i regel bara om du har ett kapitalstarkt moderbolag i ryggen. Då går moderbolaget i borgen för ditt hyresåtagande och garanterar betalning av dina skulder.