Deposition - vad är det och hur funkar den?

En deposition är en typ av pantsättning som betalas när man tecknar ett hyreskontrakt. Depositionen fungerar som en säkerhet för hyresvärden ifall en hyresgäst exempelvis inte betalar hyran eller skadar hyreslokalen. Vanligtvis är en deposition, eller liknande säkerhet, ett krav när man hyr en kommersiell lokal som ett kontor, lager eller butikslokal. Om en hyresgäst bryter mot sina förpliktelser i hyreskontraktet kan hyresvärden nyttja hela eller delar av depositionen för att täcka sina kostnader. Hyresvärden kan på så vis känna sig säker i det fall en hyresgäst hamnar på obestånd.

Deposition är en typ av säkerhet du lämnar när du hyr ett kontor eller annan lokal.

Hur stor är en deposition?

Depositionens storlek kan variera mycket från hyrekontrakt till hyreskontrakt och från hyresvärd till hyresvärd. Vanligtvis motsvarar depositionen tre till sex månadshyror, men det är inte ovanligt att beloppet uppgår till hela nio eller tolv månader. I lagen finns dock inga krav på hur stor eller liten depositionen ska vara eller huruvida en säkerhet krävs över huvudtaget.

Lika svårt att säga hur stor depositionen är i termer av månadshyror är det att ge ett typsnitt på depositionsbeloppet. Det beror på att lokalens storlek och läge kan påverka hur stor hyran är. Även en faktor som mängden anpassningar hyresvärden har gjort i lokalen kan påverka depositionssumman. På Ebie har vi sett depositioner som sträcker sig mellan tiotusentals kronor och flera miljoner kronor. Det är därför inte ovanligt att hyresgästen binder hundratusentals kronor i deposition när de hyr en ny lokal.

Räkneexempel

Föreställ dig att du lämnar 400.000 SEK i 3 år som säkerhet. Med en bankgaranti binder du i regel upp den mängden kapital. Efter att de 3 åren har får du tillbaka dina 400.000 kr förutsatt att inga hyresbetalningar missats eller ingen förstörelse på lokalen inträffat. Ytterligare indirekta kostnader tillkommer i form av inflation och den alternativkostnad som finns till följd av att du inte kan arbeta med kapitalet.

  • Du låser in 400.000 SEK i 3 år
  • 10% i alternativkostnad
  • 0% ränta (förutsatt att du inte lånat för att bekosta depositionen)

Total kostnad: 132.400 kr 

Vad används depositionen till?

Depositionen används som säkerhet av hyresvärden och nyttjas om hyresvärden anser hyresgästen brutit mot sina förpliktelser. Ett vanligt fall är om hyresgästen inte betalat sin hyra exempelvis om dem hamnat på obestånd. I de allra flesta fallen sköter dock hyresgästen sina förpliktelser och får därför tillbaka depositionssumman. Det förutsätter att en utflyttsbesiktning skett utan anmärkning och att det inte finns några uteblivna betalningar. I många fall behöver hyresgästen formellt be hyresvärden om att få depositionen utbetald efter utflytt.

Alternativ till depositionen

Det finns ett flertal alternativ till depositionen, framförallt bankgarantin och nu Ebies depositionsförsäkring. Du kan läsa mer om de olika alternativen i vår artikel Vilka säkerheter finns när du hyr nytt kontor eller lokal?

Ebies depositionsförsäkring

Ebie har ett utvecklat ett unikt alternativ till de traditionella säkerheterna. Ebies depositionsförsäkring ger fullständig säkerhet till hyresvärd och hyresgäst men till skillnad från bankgarantin eller depositionen binder den inte upp något kapital. Istället tillåter Ebies lösning hyresgästen att arbeta med sitt kapital och skapa sig stabilare finansiella förhållanden. Samtidigt kan hyresvärden få bättre insyn i sitt riskarbete och snabbare fylla upp sina lokaler. Allt smidigt, enkelt och riskfritt. Ebies depositionsförsäkring är därför förmånligare för både hyresgäst och hyresvärd.

Du kan läsa mer om Ebie och vår depositionsförsäkring här eller på ebie.se.

Vill du ansöka om en depositionsförsäkring kan du göra det här. Processen tar bara 2 minuter och kan spara dig hundratusentals kronor.

29 mar 2022
Ni är en fintech startup? Hur är det riskfritt? Vi må vara nya på marknaden, men vi har tänkt långsiktigt. Vi samarbetar med försäkringsbolaget Gar-Bo, som ställer ut alla våra försäkringar och bär risken. Oavsett vad som händer med Ebie kommer de försäkringskontrakt vi förmedlat att finnas kvar och vara giltiga. Kika gärna på vår legala information om du vill ha fullständig information om villkor. Om något fortfarande känns oklart, tveka inte att höra av dig till oss på contact@ebie.se. Vi mottar gärna feedback på hur vi kan förbättra oss.
Ebie är ett varumärke som Rentfair AB innehar och agerar under. Rentfair är registrerade hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Gar-Bo, på vars uppdrag Rentfair agerar. Rentfair har genom avtal åtagit sig att uteslutande förmedla depositionsförsäkring (även känt som hyresgarantiförsäkring), som är en skadeförsäkring i skadeförsäkringsklass 14, för Gar-Bos räkning.
Sekretesspolicy

© Rentfair AB 2022

Vi använder cookies för att erbjuda en personlig upplevelse. Läs vår cookiepolicy här