Vilka säkerheter finns när du hyr nytt kontor eller lokal?

Att hyra en lokal eller ett nytt kontor kan vara en knepig process. Inte minst ställer kravet på säkerhet ofta till med besvär. Länge har det främst funnits tre olika alternativ – depositionen, bankgaranti och moderbolagsborgen. Men nu har även ett nytt alternativ gjort inträde, hyresgarantiförsäkringen. I den här artikeln redogör vi för alternativen och hur du bör tänka när du väljer.

En hyresgarantiförsäkring innebär att man slipper pantsätta och binda upp sina pengar. Om du vill läsa mer om det eller är intresserad av en hyresgaranti kan du läsa hur du gör på vår hemsida.

Hyr eller ska du hyra en lokal?

Ebie erbjuder hyresgarantier - den moderna säkerheten på hyresavtal. Slipp binda dina pengar i en deposition eller bankgaranti, ansök om Ebie istället.

Deposition

En deposition är en enkel lösning med hundratals år på nacken. När du betalar en deposition låser du in dina pengar hos hyresvärdenskonton som en försäkran på att du kommer betala hyran och inte göra några skador på lokalen. Pengarna kan användas fritt av hyresvärden om dem så vill och har inget åtagande finns att hålla pengarna skyddade på exempelvis ett klientmedelskonto. Du kan läsa mer om depositioner här.

Bankgaranti 

En bankgaranti innebär kortfattat att din bank går i borgen för ditt hyresåtagande och fungerar, från hyresvärdens perspektiv, väldigt likt vår depositionsförsäkring. Skillnaden är att bankgarantin i regel har ett motförbindelsebelopp, alltså det belopp du måste lämna hos i säkerhet hos banken för att de ska utfärda bankgarantin. Motförbindelsebeloppet brukar motsvara bankgarantibeloppet, vilket innebär att du låser lika mycket pengar som med en deposition, bara att du dessutom betalar ränta för tjänsten. Du kan läsa mer om bankgarantin här.

Moderbolagsborgen

En moderbolagsgaranti, även kallad moderbolagsborgen, är ett lite ovanligare sätt att garantera hyresvärdens säkerhet och accepteras i regel bara om du har ett kapitalstarkt moderbolag i ryggen. Då går moderbolaget i borgen för ditt hyresåtagande och garanterar betalning av dina skulder. Du kan läsa mer om moderbolagsbogen här.

Hyresgarantiförsäkring

En hyresgarantiförsäkring eller en hyresgaranti tillåter ett bolag att inte låsa in något kapital hos hyresvärden. Istället tecknar dem en försäkring som de betalar en mindre premie för. Premien varierar beroende på bolagets konkursrisk men typfallet ligger hos Ebie omkring 3% av depositionssumman. Det här alternativet är det mest kraftfulla för de bolag som vill arbeta med sina pengar genom att exempelvis vill anställa fler, ha större lager eller rätt och slätt inte vill låsa upp stora belopp utan att ha möjlighet att tillgå dem. 

Vill du läsa mer om depositionsförsäkringar så kan du göra det på ebie.se

7 apr 2022

Mycket att hålla koll på när du hyr? Se vår video

Vi på Ebie har lång erfarenhet från hyresmarknaden och vet vad du som företag ska tänka på när du hyr. Här hittar du en video med en snabb och smidig genomgång.

Se video
Två män framför en grå vägg.