Vilka säkerheter finns när du hyr nytt kontor eller lokal?

Att hyra en lokal eller ett nytt kontor kan vara en knepig process. Inte minst ställer kravet på säkerhet ofta till med besvär. Länge har det främst funnits tre olika alternativ – depositionen, bankgaranti och moderbolagsborgen. Men nu har även ett nytt alternativ gjort inträde, depositionsförsäkringen. I den här artikeln redogör vi för alternativen och hur du bör tänka när du väljer.

Deposition

En deposition är en enkel lösning med hundratals år på nacken. När du betalar en deposition låser du in dina pengar hos hyresvärdenskonton som en försäkran på att du kommer betala hyran och inte göra några skador på lokalen. Pengarna kan användas fritt av hyresvärden om dem så vill och har inget åtagande finns att hålla pengarna skyddade på exempelvis ett klientmedelskonto. Du kan läsa mer om depositioner här.

Bankgaranti 

En bankgaranti innebär kortfattat att din bank går i borgen för ditt hyresåtagande och fungerar, från hyresvärdens perspektiv, väldigt likt vår depositionsförsäkring. Skillnaden är att bankgarantin i regel har ett motförbindelsebelopp, alltså det belopp du måste lämna hos i säkerhet hos banken för att de ska utfärda bankgarantin. Motförbindelsebeloppet brukar motsvara bankgarantibeloppet, vilket innebär att du låser lika mycket pengar som med en deposition, bara att du dessutom betalar ränta för tjänsten. Du kan läsa mer om bankgarantin här.

Moderbolagsborgen

En moderbolagsgaranti, även kallad moderbolagsborgen, är ett lite ovanligare sätt att garantera hyresvärdens säkerhet och accepteras i regel bara om du har ett kapitalstarkt moderbolag i ryggen. Då går moderbolaget i borgen för ditt hyresåtagande och garanterar betalning av dina skulder. Du kan läsa mer om moderbolagsbogen här.

Depositionsförsäkring 

En depositionsförsäkring eller en hyresgaranti tillåter ett bolag att inte låsa in något kapital hos hyresvärden. Istället tecknar dem en försäkring som de betalar en årlig premie för. Premien varierar beroende på bolagets konkursrisk men typfallet ligger hos Ebie omkring 3% av depositionssumman. Det här alternativet är det mest kraftfulla för de bolag som vill arbeta med sina pengar genom att exempelvis vill anställa fler, ha större lager eller rätt och slätt inte vill låsa upp stora belopp utan att ha möjlighet att tillgå dem. 

Vill du läsa mer om depositionsförsäkringar så kan du göra det på ebie.se

7 apr 2022
Ni är en fintech startup? Hur är det riskfritt? Vi må vara nya på marknaden, men vi har tänkt långsiktigt. Vi samarbetar med försäkringsbolaget Gar-Bo, som ställer ut alla våra försäkringar och bär risken. Oavsett vad som händer med Ebie kommer de försäkringskontrakt vi förmedlat att finnas kvar och vara giltiga. Kika gärna på vår legala information om du vill ha fullständig information om villkor. Om något fortfarande känns oklart, tveka inte att höra av dig till oss på contact@ebie.se. Vi mottar gärna feedback på hur vi kan förbättra oss.
Ebie är ett varumärke som Rentfair AB innehar och agerar under. Rentfair är registrerade hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Gar-Bo, på vars uppdrag Rentfair agerar. Rentfair har genom avtal åtagit sig att uteslutande förmedla depositionsförsäkring (även känt som hyresgarantiförsäkring), som är en skadeförsäkring i skadeförsäkringsklass 14, för Gar-Bos räkning.
Sekretesspolicy

© Rentfair AB 2022

Vi använder cookies för att erbjuda en personlig upplevelse. Läs vår cookiepolicy här