Vår hållbarhetsstrategi: att effektivisera hyresprocessen

Inom svensk PropTech finns det väldigt spännande hållbarhetsinitiativ. Bolag som Myrspoven, Sally R och Bintel har alla potential att göra fastighetsbranschen mer hållbar. Vi vill också vara med och bidra, och även om vår lösning inte har en lika självklar koppling till hållbarhet som de ovan nämnda bolag, kan vår försäkring ha stor effekt för både småföretagare och hyresmarknaden i stort. Depositionen och bankgarantin innebär kapitalbindning för hyresgästen och, det har fler negativa konsekvenser än man kanske först kan ana.

Negativ konsekvens #1 – Högre tröskel till hyresmarknaden

Kapitalbindning är, undantaget de allra mest likvida bolagen, i bästa fall onödigt och i värsta fall ohållbart för affärsmodellen. I stort sett alla småbolag krävs på en deposition första gången de ska hyra en lokal och det dämpar tillväxttakten hos småbolagen, eftersom tillgången till lokal inte sker när behovet uppstår, utan först när hyresgästen hunnit spara ihop till en deposition.

Negativ konsekvens #2 – Lägre nyttjande av ekonomiska resurser

De flesta bolag kan hitta ett sätt att generare avkastning på sina tillgångar, även om det rör sig om att spara överskottslikviditet på ett räntekonto. Men depositionen och bankgarantin innebär att kapitalet inte används, alls. Det är ett enormt resursslöseri och förlegat i dagens sofistikerade kapitalmarknad.

Negativ konsekvens #3 – Ökade hyresvakanser på hyresmarknaden

Eftersom kapitalbindning begränsar urvalet av hyresgäster, både de som kan och de som vill deponera pengar, drabbas också hyresvärdarna av depositionen. Minskat urval resulterar i ökade vakansgrader, eftersom det i genomsnitt kommer ta längre tid för varje enskild lokal att bli uthyrd.

Vår metodik

Med utgångspunkt i dessa tre problem har vi identifierat tre separata aspekter av vår lösning som leder till ökad hållbarhet på hyresmarknaden. Dessa har vi definierat utefter de globala målen (SDG), för att underlätta kommunikation och kontinuerlig förbättring. Genom att förbättra hyresprocessen bidrar vår lösning till delmålen 8.1, 8.2 och 11.6 av de globala målen i Agenda 2030. Läs mer om hur vi gör skillnad nedan.

Delmål 8.1 – Hållbar ekonomisk tillväxt
Vi erbjuder ett smidigare och mer ekonomiskt alternativ till depositionen. Det sänker tröskeln till hyresmarknaden för mindre bolag och start-ups som inte har de finansiella musklerna som krävs för att betala en deposition och annars inte hade haft möjlighet att hyra.

Vi främjar företagande och ekonomisk tillväxt

Delmål 8.2 – Främja ekonomisk produktivitet genom diversifiering, teknisk innovation och uppgradering

Miljardbelopp är bundna i depositioner och bankgarantier och samlar i princip damm. Genom att ge hyresvärdar samma skydd på ett mer kapitaleffektivt sätt gör vi det möjligt för pengarna att göra mer nytta, i form av ökade investeringar och innovation.

Vi allokerar kapital mer effektivt

Delmål 11.6 – Minska städers miljöpåverkan

Genom att sänka tröskeln till hyresmarknaden ökar vi urvalet av potentiella hyresgäster. Ökat urval bidrar till sänkta hyresvakanser och på så sätt bidrar vår lösning mer hållbara städer, där alla resurser nyttjas.

Vi ökar effektiviteten på hyresmarknaden

26 jun 2022
Ni är en fintech startup? Hur är det riskfritt? Vi må vara nya på marknaden, men vi har tänkt långsiktigt. Vi samarbetar med försäkringsbolaget Gar-Bo, som ställer ut alla våra försäkringar och bär risken. Oavsett vad som händer med Ebie kommer de försäkringskontrakt vi förmedlat att finnas kvar och vara giltiga. Kika gärna på vår legala information om du vill ha fullständig information om villkor. Om något fortfarande känns oklart, tveka inte att höra av dig till oss på contact@ebie.se. Vi mottar gärna feedback på hur vi kan förbättra oss.
Ebie är ett varumärke som Rentfair AB innehar och agerar under. Rentfair är registrerade hos Bolagsverket som anknuten försäkringsförmedlare till Gar-Bo, på vars uppdrag Rentfair agerar. Rentfair har genom avtal åtagit sig att uteslutande förmedla depositionsförsäkring (även känt som hyresgarantiförsäkring), som är en skadeförsäkring i skadeförsäkringsklass 14, för Gar-Bos räkning.
Sekretesspolicy

© Rentfair AB 2022

Vi använder cookies för att erbjuda en personlig upplevelse. Läs vår cookiepolicy här