Ebie lanserar två nya produkter – gruppförsäkring och riskverktyg

Före sommaren lanserade försäkringsuppstickaren Ebie sin plattform och inledde samarbete med Castellum. Nu lanserar bolaget två nya produkter. Den ena produkten är gruppförsäkring vilket innebär att en del av eller ett helt fastighetsbestånd försäkras med s.k. hyresgaranti. Den andra produkten är ett riskverktyg som kan användas för att bedöma hyresgästrisk för en portfölj, t.ex. ett bestånd eller fastighet.

Ebies affärsmodell är att låta företag som hyr lokal betala en liten försäkringspremie istället för en stor deposition eller bankgaranti, utan att kompromissa med hyresvärdens skydd. Lösningen lanserades under våren 2022 tillsammans med försäkringsbolaget GarBo och går också att använda på pågående hyresavtal, så att hyresgästen istället kan få tillbaka depositionen eller bankgarantin. Lösningen används av mer än 40 fastighetsbolag.

Den nya produkten gruppförsäkring innebär att en del av eller ett helt fastighetsbestånd försäkras samtidigt. Genom att en grupp hyresgäster försäkras med hyresgaranti, som varierar i segment, bransch och storlek, blir exponeringen mot enskilda bolag eller branscher mindre vilket ger en lägre premie. Med tillräckligt stor riskspridning kan samtliga hyresgäster i beståndet, oavsett risk, erbjudas försäkringen. En gruppförsäkring fyller samma funktion som deposition och bankgaranti fast på ett mer kapitaleffektivt sätt. Fördelen för hyresgästen är att slippa binda kapital och lättare kunna hyra lokal, även bolag som anses ha en högre konkursrisk. Fördelen för hyresvärden är att kunna erbjuda fler hyresgäster möjlighet att hyra lokal och inte behöva tacka nej på grund av hög risk.

Den andra produkten är ett riskverktyg framtaget för fastighetsbranschen. Verktyget kan bedöma risk för både enskilda hyresgäster och grupper av hyresgäster, såsom en specifik fastighet eller ett helt bestånd och ge en överblick av portföljrisken. Det kan också identifiera hyresgäster i en portfölj med en hög konkurssannolikhet som kan behöva punktmarkeras för att minimera hyresbortfallet. Jämfört med nuvarande metoder, som kräver att man jobbar i flera system samtidigt, är riskverktyget en ”One-Stop-Shop” för att löpande analysera och följa upp hyresgästrisken.

”I tider av högre konkursutsatthet är det viktigt för fastighetsägare att ha stenkoll på hyresgästrisken. Med Ebies riskverktyg blir det lättare än någonsin för fastighetsägare att svara på frågan: ”vad är risken just nu att mina hyresgäster inte kan betala hyran under hyresavtalet?”, säger Edvin Lindhout, VD på Ebie.

Riskmodellen i riskverktyget är baserad på senaste forskning inom fältet Bankruptcy Prediction och har tränats på en databas med svenska hyresgästers bokslut. Genom s.k. machine learning har modellen tränats på att skilja hur nyckeltalen ser ut för en hyresgäst på väg mot konkurs från hyresgäster som kommer fortleva. Riskmodellen har tränats att ta hänsyn till olika branschers och verksamheters särskilda förutsättningar, såsom kapitalstruktur, normala nivåer av lönsamhet och likviditet.

Tidigare i år lanserade Ebie en hyresvärdsplattform, som gör det lätt att använda försäkringen i större volymer. Plattformen drar sedan nytta av teknik för att säkerställa en effektiv hantering. Genom att automatisera och förenkla försäkringsprocesser, som på grund av omfattande regelverk och rutiner annars lätt blir omfattande, blir gruppförsäkringen lättanvänd och kräver minimal administration av hyresvärdar. Plattformen började användas av fastighetsbolaget Castellum under våren.

24 nov 2023