Ebie försäkrar hyresavtal - växlar upp och lanserar plattform

Ebie lanserades förra året och erbjuder företag möjligheten att teckna en försäkring, en s.k. hyresgaranti, istället för att betala en deposition när de tecknar nytt lokalhyreskontrakt. Lösningen har hittills försäkrat 20 fastighetsägare och nu lanserar Ebie en ny plattform.

”Vår vision är att frigöra kapital åt Sveriges företag så att de kan fortsätta växa och frodas. Många miljarder är låsta i depositioner och bankgarantier idag. Istället för att pengarna samlar damm på ett bankkonto kan de frigöras och användas i verksamheten”, säger Ebies VD och medgrundare Edvin Lindhout.

Ebie grundades av studenter vid Handelshögskolan och KTH i Stockholm och är ett av bolagen vid Handelshögskolans startupinkubator SSE Business Lab, där bolag som Klarna och Budbee tidigare varit medlemmar.

Ebies lösning innebär att hyresgästen tecknar en försäkring, en s.k. hyresgaranti, och betalar en årspremie på ca 1-4% av summan som annars hade deponerats. I det fall hyresgästen inte kan betala hyran eller skador uppstår ersätts hyresvärden genom försäkringen. Hyresgästen kan därmed behålla värdefullt kapital utan att kompromissa med hyresvärdens skydd.

Idén till Ebie föddes när en av grundarna skötte flytten till en ny lokal åt en tidigare arbetsgivare. Det höga belopp som behövde betalas i deposition hindrade de planerade tillväxtsatsningarna.

Trots att depositioner är så vanliga behöver de sällan användas för att täcka kostnader eller skador. Deposition som säkerhet bygger på den enskilde hyresgästens höga risk för skador, snarare än den aggregerade gruppens låga risk. Det är ett föråldrat system som i andra branscher ersatts med försäkringar, som till exempel fullgörandeförsäkringar i byggbranschen. Därför blir kravet på säkerhet högt för varje enskild hyresgäst, trots att konkurser är sällsynta. Genom att sprida risken kan försäkringar erbjuda heltäckande skydd till en lägre kostnad, vilket främjar effektivitet och minskar skadan av en enskild förlust.

Omvärldsläget gör också att många företag behöver förbättra sin likviditet. Genom att slippa en deposition eller byta ut en befintlig deposition mot en försäkring uppstår en möjlighet att förbättra kassaflödet.

Ebie lanserade lösningen under våren 2022 tillsammans med försäkringsbolaget GarBo och tog i samband med det in kapital från PropTech-fonden SF Ventures och ett antal affärsänglar. Försäkringen har idag använts av fler än 20 fastighetsägare och hjälpt bolag som Vinden och iOffice att behålla sitt kapital. I tider av hög inflation och stigande räntor hamnar depositionsfrågan i fokus, eftersom hyresgästens likviditetsbehov har ökat parallellt med hyresvärdens behov att skydda sig mot ökade konkurser. Det har lett till större efterfrågan på flexibla alternativ.

Nu lanserar Ebie en plattform där en stor del av försäkringsprocessen är automatiserad, såsom insamling av information, prissättning och dokumentation. Genom plattformen kan pris och avtal snabbt tas fram utan att försena lokalkontraktsskrivningen. Detta gör det möjligt att använda hyresgarantier i stor volym, utan att det blir en administrativ börda för fastighetsägare. Med stor volym kan fler hyresgäster, som annars hade varit för riskfyllda att försäkra, erbjudas tjänsten. Till en början kommer plattformen att användas av några utvalda partners, inklusive några av Sveriges största fastighetsbolag, för att därefter göras tillgänglig för flera.

”Hyresgäster och hyresvärdar har länge efterfrågat en försäkringslösning men processen har varit för krånglig att hantera i det korta tidsfönster som man har på sig vid kontraktsskrivning av ny lokal. Vår plattform möjliggör nu äntligen för fler att ersätta depositionen med vår försäkring”, säger Edvin Lindhout.

Om Ebie

Ebie är ett start-up, sprungen ur SSE Business Lab på Handelshögskolan i Stockholm. Bolaget har i samarbete med GarBo Försäkring tagit fram ett försäkringsalternativ till hyresdepositioner och bankgarantier som säkerhet i kommersiella hyresavtal. Försäkringen hjälper företag att slippa binda kapital vid tecknande av hyreskontrakt och hyresvärdar kan också lättare hyra ut sina fastigheter genom snabbare affärer och fler sökande hyresgäster.

Presskontakt

Edvin Lindhout, VD

edvin.lindhout@ebie.se

076-052 9634

17 maj 2023